Polityka prywatności


Polityka prywatności Sklepu Internetowego gresmarket.pl

 

I.            Informacje ogólne

1.   Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika serwisu w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego gresmarket.pl są przetwarzane przez Wioletę Kałka-Bomba prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą GRES MARKET, ul. Przedborska 20A,   29-105 Krasocin, NIP 6090019873, Regon 260384016, który jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

2.   Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Użytkownika zakupów w Sklepie Internetowym gresmarket.pl

3.   Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). 

4.   Dane osobowe, które powierzane są przez Użytkownika Sklepu Internetowego w procesie rejestracji konta oraz składania zamówień w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i składanych przez Użytkownika zamówień.

5.   Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu przekazywania informacji o sklepie, ofercie i promocjach.

6.   Użytkownik powierzając swoje dane osobowe ma w każdym czasie prawo wglądu do nich, ich aktualizacji, zmiany oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane przez Użytkownika w koncie Klienta mogą być samodzielnie edytowane i usuwane przez Użytkownika (zakładka „Twoje konto”). Użytkownik może również zwrócić się z żądaniem usunięcia całego konta klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: biiuro@gresmarket.pl

 

II.          Zasady bezpieczeństwa i poufności danych

1.   Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych podanych przez Użytkownika dzięki odpowiednim środkom technicznym przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami i rozpowszechnianiem danych przez osoby nieupoważnione.

2.   Ponadto administrator danych dokłada wszelkiej staranności, żeby dane osobowe uzyskane były dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami i przepisami prawa.

3.   Podane dane osobowe chronione są podanym przez Użytkownika hasłem, dzięki temu dostępne są one wyłącznie dla Użytkownika. Zaleca się, by Użytkownik ustanowił login i hasło do swojego konta klienta w sposób uniemożliwiający odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zaleca się stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy login i hasło do konta klienta, w szczególności nie powinien przekazywać go osobom trzecim. 

4.   Użytkownik po zakończonej sesji w celu ochrony swoich danych osobowych powinien każdorazowo  wylogować się ze strony Sklepu Internetowego gresmarket.pl klikając przycisk „Wyloguj” (samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony).

5.   Użytkownik powinien korzystać z serwisu i Sklepu internetowego gresmarket.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie oraz korzystania z programów antywirusowych.

 

III.        Pliki cookies

1.   Podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje zwane „cookies" (dalej: pliki cookies), które Serwis może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego korzystania z Serwisu. Cookies są to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, podczas korzystania przez niego z serwisu internetowego. Cookies służą do korzystania z funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji.

2.   Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Serwisu.

3.   Pliki cookies  wykorzystywane są w celu:

a)  utrzymania sesji Użytkownika,

b)  zapisania stanu sesji Użytkownika,

c)  dostosowania zawartości strony internetowej Sklepu do preferencji Użytkownika oraz  optymalizacji korzystania ze strony internetowej;

d)  analityczno-statystycznym,

e)  poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu.

4.   Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Przedmiotowych zmian Użytkownik może dokonać przy pomocy ustawień oprogramowania, które zainstalowane jest w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

5.   Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania plików cookies. Wyłączenie przyjmowania plików cookies może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z niektórych usług i funkcjonalności Serwisu.

6.   W celu wyłączenia przyjmowania plików cookies, Użytkownik powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

 

IV.         Postanowienia końcowe

1.   W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zastrzega się, iż zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec modyfikacji. Zmianie mogą podlegać technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie.

2.   O zmianie tych zasad Użytkownik zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej gresmarket.pl